Komponenty

Ze wzrostem zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych, wzrasta także zapotrzebowanie na komponenty gięte dla tej gałęzi przemysłu. Kersten oferuje komponenty ze stali pierwotnej i wtórnej na cele morskich projektów energii wiatrowej. Poniżej lista:

 
J-tubes Kersten Europe

Rury J i rury S

Platform sections offshore wind

Platformy zewnętrzne

Conductor guide kersten Europe

Prowadnice przewodników

Cones offshore wind

Ciężkie stożki

Kersten europe bellmouths

Kołnierze

Cable Access Towers Kersten Europe

Kompletne konstrukcje

Heavy constructions kersten europe

Ciężkie konstrukcje

Technologii

Kersten  już od lat jest liderem rynku w technologii gięcia i aktywnie działa w sektorze energii odnawialnej. 

Dostarczamy m.in. części gięte i konstrukcje turbin morskich.

Doświadczenie

Offshore / Renewable energy

Cone production
Cone production

Offshore Spudpiles

Your web browser is outdated.

For correct viewing of this website is a recent version of your browser required. You can update your browser by downloading the latest version.